CLOSED.

i'm not going to invest my time on blogging anymore. bye blog!

Chea Guo Zhang, born on 16th december 1992, 16 years old. goes to YJC. attends YHOPE, hopechurchsingapore. CHORISTE in ychoir!


Layout: vehemency
Icon: reruntherace

&andersonians
Afiqa< Ainul< Angie< Aqilah< Asraf< Athirah< Azizan< Benjamin< Brenda< Cheryl< Damian< Effa< Fiona< Fionna< Glenice< Hazel< Hazwani< Huda< Jaslyn< Jessin< Jillian< Jocelyn< Joseph< Jun he< Jun wei< Kenn< Liwen< Matiin< Mei shan< Nafeeshah< Pete< Ranjini< Sandra< Sarah< Sikai< Sujie< Syatirah< Sylvia< Timothy< Valerie< Wing sang< Xiu hui<

&YJCians LOL.
Darren<

&peichun-ers
Aaron< Chewpheng< Dione< Eugene< Evon< Hongyi< Hui xian< Loretta< Sharmain< Sining< Suwenn< Yongyi< Zhenping<

&hopeeees
Alvin< Boon How< Crystal< Shepherd Freedy< Gideon< Heidi< Jeremy< Jonathan< Keith< Matthew< Mervin< Nigel< Pete< Scott< Shipeng< Shiokping< Sining< Tiffany< Wan Ting< Weijun< Yeshen< Yi Xiong< Yongen<

&miscellaneous
ASC< Connect!< twofour06blog!<Better Man - Thomas Barsoe

Wednesday, March 5, 2008, 10:55 PM

lazy to blog much so,
IM GETTING MY PSP TMR!
hahas.